Заземяване на ел инсталации


заземяване и зануляване Българските стандарти изискват изграждането на електрическата инсталация да бъде трипроводни. Фазов проводник – L или P, нулев проводник – N и защитен (зануляващ) проводник – P.

Това значи, че спрямо старите електрически инсталации, при изграждането на новите трябва да се пусне още един проводник – заземителен (Р).

По този начин предпазваме уредите от ел. поражение.

контакт заземяване и зануляване