Mълниезащита


Сенел Груп ЕООД извършва проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация. Тя е основна част от електроинсталацията и бива два вида: 

• Активна мълниезащита 
• Конвенционална мълниезащита 

През последните години все повече доверие печели активната защита. Тя се осъществява с мълниеприемници с изпреварващо действие. Те се активират, когато най-силният електрически заряд от облаците се устреми към земята. Той индуцира противоположен по полярност заряд в приемника. Двата заряда се срещат на известно разстояние от върха и се отвежда в земята. Това разстояние от мястото на срещата им до приемника е радиусът на защитената зона. Активната мълниезащита е подходяща за по-големи обществени, търговски и производствени обекти. Тя няма нужда от захранване, не привлича мълниите и не изпуска никакви лъчения. 
Ние, Сенел Груп ЕООД, сме вносители и официален представител за България на турските мълниеприемници с изпреварващо действие ONAY OLP.  
Мълниеприемниците притежават всички необходими сертификати за качество и контрол на мълниеприемниците и биват следните видове:

  1. OLP – 50
  2. OLP – 80
  3. OLP – 130
  4. OLP – 175
  5. OLP – 214

    Конвенционалната защита от мълнии се осъществява посредством така наречените прътови приемници или мълниеприемни мрежи, които се използват основно при плоски покриви. Те приемат небесния заряд и посредством проводници го отвеждат в земята. При традиционните прътови приемници, наричани още „Франклинови пръти”, големината на защитената зона зависи от височината на съоръжението. Понеже тя пък се ограничава от възможността за укрепването му, често се използват по няколко приемника. 

    За защита на електрическите и комуникационни мрежи от пренапрежения в следствие на удари от мълния, попаднали върху тях се използва аресторната защита или т.н. защита от пренапрежения. Тя е колективна, когато се монтира в главните табла и индивидуална, когато е във вашето табло.