Eлектротабла


Електротаблата са част от всяка електрическа инсталация. Те представляват съвкупност от елементи, изпълняващи разпределителни, измерващи, защитни, контролни и управляващи функции спрямо инсталациите и захранваните от тях съоръжения. 
Ние извършваме сами изработката, окомплектовката и монтажа на таблата, които съответстват на българските и европейски стандарти за безопасност и надеждност. 
Всяка сграда разполага с главно разпределително табло. От него тръгват линиите, минаващи през всички последващи междинни табла и достигащи до всеки консуматор. Главните разпределителни табла, изработвани от „Сенел Груп” ЕООД могат да имат предвидено резервно захранване, което може да се осъществява от комплектни дизел-агрегатни ел. станции, блокове АВР или дизел агрегати.  
Изработваме още 
• ел. табла за жилища, обществени, офис и административни сгради, 
• табла за автоматизация (КИПиА), 
• табла за индустриална автоматизация и контрол, 
 
Предлагаме както стандартизирани табла, така и разработени по индивидуални изисквания на клиентите.  
Всяко електротабло преминава през поредица от тестове за безопасност, ефективност на защитите, качества на изолациите. Те трябва да гарантират както надеждността на съоръжението по отношение живота и здравето на хората, така и противопожарните характеристики и непрекъсваемостта на захранването. 
Обадете ни се – независимо дали става дума за вашето апартаментно табло, за пълно оборудване с нови или подмяна на система от стари табла.