Γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων


заземяване и зануляване Българските стандарти изискват изграждането на електрическата инсталация да бъде трипроводни. Фазов проводник – L или P, нулев проводник – N и защитен (зануляващ) проводник – P.

Βουλγαρικά πρότυπα απαιτούν την κατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης να είναι τριών καλωδίων. Φάση αγωγού – L ή P, ουδέτερο – Ν και προστατευμένο (έδαφος) αγωγού – Π

Αυτό σημαίνει ότι για να παλαιών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την κατασκευή του νέου ανάγκη να τρέχει ένα άλλο σύρμα – γη (P).

Έτσι προστατεύουν τις συσκευές από την εξουσία. Ηττηθεί.

контакт заземяване и зануляване