κανονισμοί


zakon Тук може да намерите полезни връзки към някои от често използваните наредби, а именно:

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους σε μερικές κοινές ρυθμίσεις, και συγκεκριμένα:

1. Ολοκληρωμένο σύστημα για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση του φορτίου

2. Αλεξικέραυνα

Προστασία 3. Surge

4. Διάταγμα №6 για τη σύνδεση των παραγωγών και των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής

5. Κανονισμός №4 για την αντικεραυνική προστασία των κτιρίων, υπαίθριες εγκαταστάσεις και τους ανοιχτούς χώρους

6. Διάταγμα №3 συναρμολόγηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και γραμμών μεταφοράς ενέργειας