πελάτες


Μερικοί από τους πελάτες μας είναι:

METALIFE – Alico Βουλγαρίας ΕΠΕ – ασφαλιστική εταιρεία

φαρμακεία Mareshki

Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

alpha Bank

Άγρια Πόρτες Ltd.

Interfoods – Senet Hotel and Spa

Interlaks ταξιδιωτικό γραφείο

Metalkims Ltd.

Αθλητισμός Αίθουσες – Racquetball Ltd.

Affi Μιχαλάκης Ε.Π.Ε. – Λογιστική Σπίτι

Vigor Logistic Ε.Π.Ε. – εταιρεία logistics