Kабелни мрежи


Твърде често при присъединяването към електропреносната мрежа на нов обект се налага изграждането на захранващи въздушни и кабелни мрежи. „Сенел Груп“ ЕООД ви предлага проектиране, строителство и узаконяване на въздушни електропроводни линии до 20kV. 
Кабелните линии се състоят от няколко кабела в съвкупност с всички устройства към тях, осигуряващи пренасянето и разпределянето на електрическия ток. Когато те се проектират, задължително се отчита очакваното развитие на мрежата, задачите, които й се поставят, характеристиките на терена, през който преминава, и особеностите при полагането на кабелите, като в крайна сметка решаващо значение има безопасността. Основните типове, характеристики, начини на изграждане и изискванията към тях се определят от Наредба 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии. 
Кабелните канални мрежи до 20 kV са предназначени за малки и средни предприятия и се наричат още линии за средно напрежение. За жилищните, обществени и търговски обекти обикновено се изграждат мрежи ниско напрежение. 
Изграждането на електропреносните мрежи е сложна и отговорна задача веднъж, защото става дума за потенциално опасни за живота и имуществото на хората съоръжения и втори път, защото от качествената им и ефективна работа зависи комфортът в жилищата или рентабилността на стопанските обекти. 
Ние поддържаме екип от правоспособни, висококвалифицирани професионалисти. Следим непрекъснато техническите и технологични нововъведения в бранша и промените в нормативните уредби. Подбираме най-подходящите материали с гарантирано качество за всеки обект. Даваме гаранция за работата си и поемаме гаранционната и извънгаранционна поддръжка. 
Възложете ни вашия обект и ние ще го изпълним по най-добрия възможен начин!