Домофони


„Сенел Груп“ ЕООД извършва доставка и монтаж на аудио и видео домофонни системи. 

shema-alДомофонните системи са предназначени да създават разговорни или видеовръзки между живущите и посетителите на дадена сграда. Освен това, те позволяват да се контролира и достъпа на хора в нея, чрез дистанционно отваряне на входната врата. 
Всяка домофонна система се състои от няколко основни възела: 
– входно домофонно табло ; 
– комутационен и енергозахранващ блок (домофонна централа); 
– индивидуални (етажни, апартаментни) домофонни апарати. 
– Домофонна централа 
– Електромагнитен насрещник – опция 
На практика съществуват и се експлоатират различни видове домофонни системи. В зависимост от избрания критерий за сравнение между тях, се различават: 
– едноабонатни и многоабонатни домофонни системи; 
– аудио и/или видеодомофонни системи; 
– с вграден система за конторл на достъп с чипове/карти; 
– аналогови и цифрови домофонни системи; 
– двупроводни и четирипроводни (3 + 1) аудиодомофонни системи.