Електро схеми


Тук може да немарите полезни схеми за свързване:

1. Схема за свързване на ключове и контанки

2. Схема за свързване на стълбищен автомат

3. Схема за свързване на детектор за движение

4. Схема на свързване на Дефектно Токова Защита (ДТЗ)

5. Примерна схема на електрическа инсталация