За нас


„Сенел Груп” ЕООД e фирма, специализирана в извършването на следните дейности:
проектиране и изграждане на силнотокови и слаботокови електрически инсталации на промишлени, обществени  и жилищни сгради. Целта на нашия екип е да предложим на нашите клиенти удобство, сигурност и оптимално решение за всяка поставена цел.

Нашите приоритети са :

  • Внедряване на съвременна техника и използването на качествени материали
  • Спазване на пусковите срокове
  • Спазване на договорните отношения
  • Поддържане на дългосрочни  коректни отношения с участниците в инвестиционния процес
  • Дейности, съобразени е съответствие с българските и европейски стандарти
  • Фирмата осъществява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите.

Ние, „Сенел Груп” ЕООД, предлагаме надеждно и коректно изпълнение на възложените ни от Вас задачи. Доказателство за това е  утвърждаването ни като надежден партньор на много корпоративни клиенти и частни лица.