Пожароизвестителни инсталации


fire alarm Основното предназначение на всяка пожароизвестителна инсталация е да открие евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализира за това присъстващите в сградата в която е монтирана, за да могат те своевременно да напуснат сградата и да могат да се извършат навременни гаситилни действия.

Основните елементи са:

  • Пожароизвестителна централа
  • Пожароизвестители (датчици) за откриване на параметрите съпровождащи възникването на пожара – дим, топлина, светлина или др.
  • Сигнални устройства – сирени светлинни сигнализатори и др.
  • Изпълнителни устройства – релета или други устройства предназначени за отключване на врати, включване или изключване на вентилация, отваряне на димни люкове, спиране на инсталации и много други.

За изграждането на пожароизвестотелната инсталация, не се колебайте да се свържете с нас.