Пожароизвестяване


Сенел Груп ЕООД проектира и изгражда пожароизвестителни инсталации. Основното предназначение на всяка пожароизвестителна инсталация е да открие евентуално запалване в първоначалния стадий и да сигнализира за това присъстващите в сградата в която е монтирана, за да могат те своевременно да напуснат сградата и да могат да се извършат навременни гаситилни действия. 
Основните елементи са: 
Пожароизвестителна централа
Пожароизвестители (датчици) за откриване на параметрите съпровождащи възникването на пожара – дим, топлина, светлина или др.
Сигнални устройства – сирени светлинни сигнализатори и др.
Изпълнителни устройства – релета или други устройства предназначени за отключване на врати, включване или изключване на вентилация, отваряне на димни люкове, спиране на инсталации и много други. 
Може да се свържете с наш консултант за избор на пожароизвестителна централа или за изграждането й.